Schier Zintuiglijk | foto’s en gedichten

Lucy schrijft met plezier op verzoek van fotograaf Rob Elfring een aantal gedichten voor in zijn kleurrijk persoonlijk fotoboek over Schiermonnikoog.

Fotografie Rob Elfring  |  Vormgeving door Prima Forma Elfriede Bril, Amsterdam  |
Uitgevers Boekhandel Kolstein, Schiermonnikoog en Het Grafisch Huis, Groningen |
ISBN 978-90-806804-8-7  |